profile picture
profile picture
"Shaving for love"
Target amount:
$1,000.00
Amount Raised:
$770.00

Online pledges - $770.00, Manual pledges - $0.00

Donations in support of Samuel Lo

Wee Yang Ong ($50.00)
Thumbs up! Jiayou!
Hooi Ling Lim ($50.00)
Yer Peng Tan ($25.00)
Jian Pin Chang ($100.00)
Ben Zhu ($50.00)
Yin Nah Teo ($30.00)
Go go go Samuel!
Keng Hiong Tan ($200.00)
Chengcheng Liu ($50.00)
Micko Tan ($20.00)
Quy Tran ($20.00)
♡♡♡
Kee Heng ($25.00)
Anonymous ($30.00)
Jiun Ru Wong ($50.00)
Yi Yang ($50.00)
Swee Cheng Yeo ($20.00)
Way to go!